แนวทางและวิธีการรักษาของคลินิก


คลินิกของเรารักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด ประกอบด้วย การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น อัลตราซาวด์ เลเซอร์ ช็อคเวฟ การใช้ทักษะมือในการรักษา เช่น การกดสลายจุดกดเจ็บ การดัดดึงยืดเหยียดขยับข้อต่อ รวมถึงการสอนออกกำลังกาย และการให้คำแนะนำเพื่อปรับวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งหมดเป็นการรักษาที่เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อหวังผลการรักษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว